wykaz wybranych referencji

1. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
INWESTOR NAZWA ZADANIA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory
Sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach – Obszar Śródmieście Centrum – zad. VI oraz zad. VII.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w GPZ Wodzisław przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Równoległej i Herberta w Jastrzębiu-Zdroju
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla siedziby TJE Katowice – wykonanie robót budowlanych
ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy i Obszary
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z KWK Zofiówki
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
„Dostawa Urządzeń, Projektowanie i Budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój” Część 3 Budowa kanalizacji w sołectwie Borynia
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
„Dostawa Urządzeń, Projektowanie i Budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój” Część 5 Budowa kanalizacji w sołectwie Moszczenica
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
„Dostawa Urządzeń, Projektowanie i Budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój” Część 8 PRZERZUT /Przerzut ścieków z KWK Borynia do oczyszczalni Ruptawa/
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Remont kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej – Etap I i III w Jastrzębiu Zdroju
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jasnej, Podhalańskiej i Granicznej w Jastrzębiu Zdroju
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju
Zarządzanie i Administrowanie Budynkami
ul. Św. Antoniego 19/3, 44-200 Rybnik
Wykonanie kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 20
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej osiedla Pszczyńska wzdłuż rzeki Jastrzębianki w Jastrzębiu Zdroju
Urząd Gminy
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Mszana” przy ul. Akacjowej i Krótkiej w Mszanie
Gmina Lubomia
ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia
Remont sieci wodociągowej na ul. Gołężyców, Kopcowej w Syryni, ul. Nepomucena i Asnyka w Lubomi – operacja II w ramach zadania: Zwiększenie potencjału dla rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Lubomia
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju
INTROL S.A.
ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice
Wykonanie instalacji zewnętrznych wod-kan dla instalacji biomasy na terenie Spółki Energetycznej Jastrzębie SA w Jastrzębiu-Zdroju
Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny Lubomia
ul. Korfantego 71, 44-360 Lubomia
Odbudowa sieci wodociągowej spinającej sieć w ul. Powstańców z ul. 3-go Maja w Syryni
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A.
ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do sortowni odpadów przy ul. Norwida w Jastrzębiu-Zdroju
EKO MAR Sp. z o.o.
ul. Rozwojowa 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Armii Krajowej - budowa dróg wewnętrznych oraz wjazdu z drogi publicznej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa rurociągu wody pitnej na terenie SAG – etap 1 w Jastrzębiu Zdroju.
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa sieci wodociągowej od ul. Chlebowej do Turystycznej oraz budowa wodociągu od oczyszczalni ścieków „Ruptawa” do ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Przebudowa rurociągu wody dołowej ⌀ 400 na rurociąg PEHD DZ 400x36,3mm w Jastrzębiu Zdroju – etapy V i VI
Urząd Gminy
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gaszowice
PWiK Rybnik
ul. Górnośląska 19, 44-270 Rybnik
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami przy ul. Wodzisławskiej, Kadłubka, Chwałowickiej oraz Krupińskiego w Rybniku
Urząd Gminy
44-290 Jejkowice
Budowa sieci wodociągowych dla Gminy Jejkowice
Urząd Miejski w Skoczowie
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie sołectwa Wiślica
JSW S.A. KWK JAS-MOS
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Boża Góra Lewa
PWiK Żory
ul. Rybnicka 16A, 44-240 Żory
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Żorach - Roju
Urząd Gminy
43-250 Pawłowice
Wykonanie sieci wodociągowej w Pawłowicach przy ul. Pszczyńskiej
PWiK Sp. z o.o.
ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śl
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Rydułtowach przy ul. Radoszowskiej
Urząd Gminy
43-250 Pawłowice
Budowa przyłącza wodociągowego PE do posterunku rozgałęźnego PKP „Studzionka” w Pawłowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana instalacji wodnej i gazowej w budynku na os. Sikorskiego 27 w Żorach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana instalacji wodnej w budynku przy ul. Turystycznej 402 kl. 26-28 w Jastrzębiu Zdroju
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana instalacji wodnej w budynku na os. Sikorskiego 24 w Żorach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana instalacji wodnej w budynku na os. Pawlikowskiego16 w Żorach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana instalacji wodnej w budynku na os. Sikorskiego 25 w Żorach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana instalacji wodnej w budynku na os. Powstańców Śl. 14 w Żorach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana instalacji wodnej oraz gazowej w budynku na os. Sikorskiego 33 w Żorach
2. W zakresie robót ziemnych i drogowych:
INWESTOR NAZWA ZADANIA
Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5, 44-240 Żory
Wykonanie remontu ulic Mikołowskiej, Rybnickiej, Boryńskiej, Dobrej, Męczenników Oświęcimskich, Kłapczyka i Kopernika w Żorach
Spółka Energetyczna „JASTRZĘBIE” S.A.
ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa parkingu samochodowego przy budynku administracyjnym „A” Centrum Zarządzania
Gmina Gorzyce
ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
Remont ulicy Środkowej w miejscowości Czyżowice
Gmina Gorzyce
ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Czyżowice
TAURON Ciepło S.A.
ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice
Remont placu oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy zbiornikach V2000 w Tychach
Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla dzieci „BETLEJEM” ul. Pszczyńska 11, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponownym montaż prefabrykowanego muru oporowego. Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokół budynku wraz z remontem odcinka przyłącza gazowego. Roboty wykończeniowe: krata zamykająca agregat, opaska żwirowa wokół budynku, daszki nad wejściem do budynku, chodniki.
EKO MAR Sp. z o.o.
ul. Rozwojowa 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Armii Krajowej - budowa dróg wewnętrznych oraz wjazdu z drogi publicznej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Remont chodników na os. Sikorskiego 32 i 32A w Żorach
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu Zdroju
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa parkingu i chodników z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i schodami terenowymi przy ul. Małopolskiej bud. 115 w Jastrzębiu Zdroju
Urząd Gminy Zebrzydowice
ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
Rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie obiektów kultury i dziedzictwa narodowego tj. Kompleksu Zamkowego w Kończycach Małych i Zespołu Pałacowego w Zebrzydowicach w ramach programu SAPARD
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa parkingu i chodników z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i schodami terenowymi oraz wymianą kanalizacji deszczowej przy ul. Turystycznej bud. 412 w Jastrzębiu Zdroju
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
os. Korfantego, Pawilon U-11, 44-244 Żory
Remont opaski wokół budynku nr 1,3,12,15,16 na os. Korfantego oraz bud. 9 A-F os. Sikorskiego w Żorach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa parkingu i chodników z kostki brukowej wraz z odwodnieniem przy ul. Małopolskiej bud. 119 i 120 oraz przy ul. Beskidzkiej PU 137 w Jastrzębiu Zdroju
3. W zakresie technologii bezwykopowych:
INWESTOR NAZWA ZADANIA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory
Sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach – Obszar Śródmieście Centrum – zad. VI oraz zad. VII. – przewierty sterowane w technologii HDD – przewierty sterowane rurami kamionkowymi – kraking statyczny – przeciski z zastosowaniem młotów do wbijania rur stalowych
ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A.
ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy i Obszary - przewierty sterowane rurami kamionkowymi – przeciski z zastosowaniem młotów do wbijania rur stalowych
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice - przewierty sterowane w technologii HDD – przeciski z zastosowaniem młotów do wbijania rur stalowych
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa kanalizacji w sołectwie Borynia – przewierty sterowane w technologii HDD – przeciski z zastosowaniem młotów do wbijania rur stalowych
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa kanalizacji w sołectwie Moszczenica – przewierty sterowane w technologii HDD – przeciski z zastosowaniem młotów do wbijania rur stalowych
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Przerzut ścieków z KWK Borynia do oczyszczalni Ruptawa – przewierty sterowane w technologii HDD – przeciski z zastosowaniem młotów do wbijania rur stalowych
Gmina Lubomia
ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia
Remont sieci wodociągowej na ul. Gołężyców, Kopcowej w Syryni, ul. Nepomucena i Asnyka w Lubomi – operacja II w ramach zadania: Zwiększenie potencjału dla rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Lubomia – przewierty sterowane w technologii HDD – przeciski z zastosowaniem młotów do wbijania rur stalowych
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa rurociągu wody pitnej na terenie SAG – etap 1 w Jastrzębiu Zdroju. – przewierty sterowane w technologii HDD
Urząd Gminy
ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Mszana” przy ul. Akacjowej i Krótkiej w Mszanie – przewierty sterowane w technologii HDD
G.T. PROJEKT
ul. Dębowa 15, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana rurociągu wody pitnej z rur żeliwnych na wodociąg PE metodą reliningu ciasnopasowanego
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie przewiertów pod drogami na terenie miasta Jastrzębie Zdrój oraz gmin Pawłowice i Zebrzydowice
4. W zakresie sieci, przyłączy i instalacji gazowych:
INWESTOR NAZWA ZADANIA
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL-BUD” Sp. J. Pastor Kazimierz
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice
Przebudowa ul. Łąkowej w Warszowicach – przebudowa kolidującego gazociągu
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Jastrzębiu Zdroju – pętla autobusowa – przebudowa gazociągu
Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie przyłącza gazowego do bud. produkcyjnego w Jastrzębiu przy ul. Cieszyńskiej
Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie przyłącza gazowego do budynku produkcyjnego w Warszowicach przy ul. Krótkiej
GSG Sp. z o.o. w Zabrzu Rozdzielnia Gazu Rybnik
ul. Zebrzydowicka 37, 44-210 Rybnik
Wykonanie przyłącza gazu do budynku usługowego w Rybniku przy ul. Obwiednia Południowa
GSG Sp. z o.o. w Zabrzu Rozdzielnia Gazu Rybnik
ul. Zebrzydowicka 37, 44-210 Rybnik
Wykonanie przyłącza gazu do budynku pawilonu handlowego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 75
Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Pawłowicach przy ul. Wesołej
Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Czecha
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie sieci gazowej podłączeniowej oraz przyłącza wody do budynku wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Jastrzębiu Zdroju.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie przyłącza gazu przy ul. Wesołej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa sieci gazowej rozdzielczej średnioprężnej przy ul. Świerczewskiego, Wiosennej i Stawowej w Jastrzębiu Bziu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa sieci gazowej rozdzielczej średnioprężnej przy ul. Traugutta w Jastrzębiu Ruptawie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa sieci gazowej rozdzielczej średnioprężnej przy ul. Gospodarskiej w Jastrzębiu Bziu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Przebudowa gazociągu niskoprężnego przy ul. Cieszyńskiej i Wielkopolskiej w Jastrzębiu
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa przyłączy gazowych średnioprężnych PE ⌀ 63 przy ul. Marusarzówny 25, 27 w Jastrzębiu Zdroju
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Rozdzielnia Gazu
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Budowa sieci gazowej średnioprężnej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
Budowa sieci gazowej rozdzielczej z rur PE wraz z przyłączami do budynków w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej i Kombatantów
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
Budowa sieci gazowej rozdzielczej śr/pr z rur PE wraz z przyłączami do budynków w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Boża Góra Lewa
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
Budowa sieci gazowej rozdzielczej z rur PE wraz z przyłączami do budynków w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza, Ligonia, Morcinka i Ładnej
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
Wymiana sieci gazowej rozdzielczej niskoprężnej w Rybniku przy ul. Staszica
GSG Sp. z o.o. w Zabrzu Rozdzielnia Gazu Rybnik
ul. Zebrzydowicka 37, 44-210 Rybnik
Wykonanie instalacji gazowej dla zadania „Modernizacja systemu grzewczo – technologicznego w Państwowym Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33
5. W zakresie robót ogólnobudowlanych:
INWESTOR NAZWA ZADANIA
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Piastów w Jastrzębiu Zdroju
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Remont boiska szkolnego nr 6 przy ul. Śląskiej w Jastrzębiu Zdroju
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Modernizacja hydroforowni na pompownię wody pitnej przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
Izolacja pionowa fundamentu budynku administracyjnego „C usytuowanego na terenie siedziby Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMY” S.A Oddział w Świerklanach przy ul. Wodzisławskiej 54
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem budynku na os. Powstańców Śl. 9A-H w Żorach
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Izolacja ścian fundamentowych budynku wraz z drenażem budynku na os. 1000-Lecia 15B w Jastrzębiu Zdrój
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
ul. Wielkopolska 5A, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Izolacja ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego na os. Sikorskiego 29 w Żorach
Urząd Miasta
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wykonanie robót budowlanych – usunięcie usterek gwarancyjnych na obiektach Oczyszczalni ścieków RUPTAWA w Jastrzębiu Zdroju
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15, 44-335 Jastrzębie - Zdrój
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Truskawkowej 1 i 1a w Jastrzębiu Zdroju

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: