INŻYNIERIA SANITARNA I DROGOWA

Od 1992r. Spółka „GAMAR” działa na rynku inżynierii budowlanej. W tym okresie Spółka pozyskiwała zlecenia głównie od inwestorów budżetowych zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

Dotychczasowe usługi przedstawione chronologicznie:

 • Od 1993r. – roboty ogólnobudowlane, budowa rurociągów wodociągowych i gazowych w technologii PE i stal;
 • Od 1994r. – roboty melioracyjne;
 • Od 1996r. – przewierty rurami stalowymi i PCV;
 • Od 1998r. – instalacje wewnętrzne wodne i gazowe;
 • Od 2000r.– kanalizacja sanitarna i deszczowa;
 • Od 2000r. – projektowanie farm elektrowni wiatrowych;
 • Od 2001r.– izolacja przeciwwodna ścian i odwodnienia budynków, roboty ziemne dla indywidualnych odbiorców;
 • Od 2002r.– nawierzchnie drogowe (drogi, parkingi, chodniki);
 • Od 2003r.– przeciski rurami stalowymi;
 • Od 2003r. – realizacja kontraktów SAPARD – budowa kanalizacji sanitarnych oraz rozbudowa publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej;
 • Od 2003r. – pompownie i tłocznie ścieków;
 • Od 2004r. – elementy małej architektury oraz ukształtowanie terenów;
 • Od 2006r.– projektowanie przyjętych do realizacji robót budowlanych;
 • Od 2007r. – realizacja kontraktów według FIDIC /Żółta Księga, Czerwona Księga/
 • Od 2007r. – relining
 • Od 2010r. – przewierty sterowane (horyzontalne)
 • Od 2010r. - cracking

W ciągu 22 lat Spółka zdobyła duże doświadczenie, potwierdzone referencjami Inwestorów. W wyniku powyższych doświadczeń Spółka osiągnęła pozycję lidera wśród Jastrzębskich firm z branży budownictwa inżynieryjnego.


W związku z napływem środków unijnych na infrastrukturę techniczną oraz inwestycje drogowe Spółka GAMAR zrealizowała inwestycje z zakresu budowy obiektów gospodarki wodno – ściekowej, w tym budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, (grawitacyjnej i tłocznej) oraz sieci wodociągowych, dróg, zagospodarowania terenów pompowni ścieków w szerokim zakresie.

GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI

Od początku działalności Spółka bierze udział w przetargach publicznych ogłaszanych przez jednostki samorządowe i inwestorów sektorowych oraz wykonuje roboty budowlane w charakterze Generalnego Wykonawcy z założeniem, że we własnym zakresie wykonuje roboty drogowe, ziemne, instalacyjne.


Spółka współpracuje z wieloma sprawdzonymi Podwykonawcami mającymi siedzibę na terenie całej Polski, specjalizującymi się w branży budowlanej.

Spółka wykorzystuje zasoby i doświadczenie Podwykonawców.


Spółka stworzyła niezależny, doskonale działający system umożliwiający współpracę w Konsorcjum firm, co daje możliwość uczestnictwa w wysokobudżetowych Kontraktach, w ramach których wykonuje się szeroki zakres robót inżynieryjnych.


Wykwalifikowana Kadra inżynierska z wieloletnim doświadczeniem oraz innowacyjne zasoby sprzętowe umożliwiają Spółce realizowanie coraz to większych inwestycji oraz stosowanie nowych technologii, co wpływa na rozwój Spółki i podnosi jakość usług.
Zastosowany w Spółce System Zarządzania Jakością umożliwia działanie według ściśle określonych zasad i daje solidne podstawy do dalszego rozwoju.

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: