O NAS:

Pełna nazwa:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GAMAR"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby:
44-335 Jastrzębie–Zdrój, ul. Rybnicka 19
KRS:
Nr 0000165333 Rejestr Przedsiębiorców,
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Gliwicach
NIP:
633 000 94 21
REGON:
270690219
Zarząd:
Tomasz Chorągwicki – Prezes Zarządu
Data rozpoczęcia działalności:
25 maj 1992r.
Telefon:
32 4719016, 32 4715592, 32 4752348
Fax:
32 4753346
Oficjalna strona internetowa:
www.gamar.org.pl
Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@gamar.org.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GAMAR” Sp. z o.o. specjalizuje się w inżynierii budowlanej.
Wieloletnie doświadczenie Spółki umożliwia kompleksową realizację robót budowlanych poprzez:

 • sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • należyte wykonanie robót w oparciu o prawo budowlane, przepisy krajowe i międzynarodowe /FIDIC/ z zastosowaniem nowoczesnych technologii wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 • zatrudnianie doświadczonych specjalistów w różnych dziedzinach,
 • 22-letnie doświadczenie na rynku usług budowlanych,
 • wykorzystanie innowacyjności i rozwoju technologicznego,
 • pozyskiwanie środków krajowych i unijnych na zakup innowacyjnego sprzętu budowlanego,
 • współpracę z firmami branżowymi typu: geodezja, laboratorium pomiarowe, doradztwo inwestycyjne i projektowe,
 • współpracę z Podwykonawcami w branży budowlanej i inżynieryjnej,
 • współpracę ze stałymi dostawcami materiałów i usług serwisowych,
 • wymianę doświadczeń i współpracę z firmami konkurencyjnymi,
 • współpracę z kancelarią prawną oraz podatkową,
przy jednoczesnym dążeniu do osiągania wyznaczonych celów jakościowych.

Spółka specjalizuje się w zakresie projektowania i budowy poniższych obiektów:

 • elektrownie wiatrowe
 • sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe
 • sieci wodociągowe
 • sieci gazowe
 • nawierzchnie drogowe: drogi, parkingi, chodniki
 • roboty ziemne
 • roboty melioracyjne
 • zagospodarowanie terenu
 • sieci i przyłącza energetyczne
 • oświetlenie terenu
 • pompownie i tłocznie ścieków
 • boiska sportowe
 • ciężka izolacja fundamentowa
 • instalacje wewnętrzne: wod –kan, gaz i c.o.
 • mała architektura
 • roboty wyburzeniowe

Poza działalnością podstawową Spółka dysponuje terenem oraz pomieszczeniami przeznaczonymi do dzierżawy. Siedziba Spółki znajduje się w bezpośrednim zasięgu aglomeracji i największych miast Śląska - 50km do Katowic, Gliwic, Bielska-Białej oraz największych miast północnych Czech, jak również znajduje się w bliskiej odległości (do 25km) od rozwijających się miast: Rybnik, Tychy, Żory, Wodzisław Śl., Cieszyn, Mikołów. Odległość siedziby Spółki GAMAR od wjazdu na autostradę A1 wynosi zaledwie 5km.

NAGRODY

W 2013r. oraz 2014r. Spółka GAMAR znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm działających na polskim rynku, otrzymując nagrodę Gazele Biznesu. Ranking „Gazele Biznesu” opublikowano w dzienniku ekonomicznym Puls Biznesu.


CERTYFIKATY

Za wysoką jakość usług Spółka GAMAR została wyróżniona certyfikatem jakości według Normy ISO 9001 w dniu 22.12.2004r.

Aktualny Certyfikat Jakości według Normy ISO 9001:2015 w zakresie certyfikacji: roboty kanalizacyjne, wodociągowe, gazociągowe, drogowe, ziemne, ogólnobudowlane, przewierty sterowane, cracking obowiązuje do 19 grudnia 2019r.

POLITYKA JAKOŚCI

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: