PROJEKTOWANIE

Projektowanie inżynieryjne
Rozwój działalności Spółki w dziedzinie projektowania przedstawia się następująco:

Od 2004r.

Spółka wykonuje projekty sieci i przyłączy gazowych wraz z wykonawstwem robót.

W tym celu Spółka zatrudniła oraz współpracuje z personelem inżynierskim posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci oraz instalacji gazowych.

Od 2005r.

Spółka wykonuje projekty izolacji ścian fundamentowych i odwodnienia wraz z wykonawstwem robót.

W tym celu Spółka zatrudniła oraz współpracuje z personelem inżynierskim posiadającym uprawnienia do projektowania i kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz wod-kan.

Od 2006r.

Spółka wykonuje prace projektowe w oparciu o warunki FIDIC /żółta księga - Warunki Kontraktowe dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę/.

Zrealizowane projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

 1. „Dostawa Urządzeń, Projektowanie i Budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój – część 5 Budowa kanalizacji w Sołectwie Moszczenica”

  Projekt obejmował sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (łącznie 21’954,73m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przepompownie ścieków (6kpl), tłocznię ścieków, drogi dojazdowe, przyłącza wodociągowe oraz energetyczne.

 2. „Dostawa Urządzeń, Projektowanie i Budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój – część 8 Budowa kanalizacji Przerzut ścieków z KWK Borynia do Oczyszczalni Ruptawa”

  Projekt obejmował sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (łącznie 8’626,71m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przepompownia ścieków, tłocznie ścieków (2kpl), drogi dojazdowe, przyłącza wodociągowe oraz energetyczne.

 3. „Dostawa Urządzeń, Projektowanie i Budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój – część 3 Budowa kanalizacji w Sołectwie Borynia”


  Projekt obejmował sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (łącznie 18’848m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przepompownie ścieków (7kpl), punkt zlewczy, drogi dojazdowe, przyłącza wodociągowe oraz energetyczne.

 4. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Żorach. – Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach – Obszar Śródmieście Centrum – zad. VI oraz zad VII.”

  Projekt obejmował sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (łącznie 20’795,50m) sieci wodociągowe (łącznie 7’084,50m), przepompownię ścieków (1kpl), drogi.
Od 2013r. Spółka wykonuje projekty rurociągów wody ppoż. w zakładach koksowniczych.
PROJEKTOWANIE ELEKTROWNI WIATROWYCH
W związku z kierunkiem rozwoju Światowej Energetyki wpisanym w cele rozwoju Unii Europejskiej, a w szczególności Polski, Spółka GAMAR w roku 2000 rozpoczęła działalność w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zakładając w tym celu spółki celowe. Rozwój działalności Spółki w dziedzinie projektowania elektrowni wiatrowych przedstawia się następująco:
Od 2000r.

Realizacja prac w zakresie projektowania farm elektrowni wiatrowych w woj. podkarpackim.

Zaprojektowano farmę elektrowni wiatrowej o mocy 30MW (15 turbin) oraz uzyskano pozwolenie na budowę tej elektrowni.

Od 2006r.

Realizacja prac związanych z projektowaniem Farm Elektrowni Wiatrowych w woj. śląskim i opolskim:

 1. Elektrownia wiatrowa KIETRZ 4,5MW (2 turbiny) - w 2012r elektrownia uzyskała pozwolenia na budowę.

 2. Elektrownia wiatrowa TROJA 7MW  (3 turbiny) - w 2015r elektrownia uzyskała pozwolenia na budowę.

 3. Elektrownia wiatrowa ZAWISZYCE 6MW   (2 turbiny) - w 2016r elektrownia uzyskała pozwolenia na budowę.

 4. Elektrownia wiatrowa CYNA 12MW  (4 turbiny) - obecnie elektrownia jest w fazie prac projektowych.

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: