ELEKTROWNIE WIATROWE

OSTATNIE PROJEKTY ELEKTROWNI WIATROWYCH UZYSKANE PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE „USTAWY ODLEGŁOŚCIOWEJ”

Pragniemy zainteresować Państwa dwoma projektami Elektrowni Wiatrowych:

Gmina Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, woj. śląskie Gmina Głubczyce, woj. opolskie

ELEKTROWNIE WIATROWE TROJA ELEKTROWNIE WIATROWE ZAWISZYCE
trzy turbiny wiatrowe o łącznej mocy 7,0 MW dwie turbiny wiatrowe o łącznej mocy 6,0 MW
Zlokalizowane w gminie Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, województwo śląskie, na terenach rolniczych, na zachód od miejscowości Pietrowice Wielkie z bezpośrednim dostępem do istniejących dróg gminnych. Teren ten to południowa część Płaskowyżu Głubczyckiego – równina lessowa o krajobrazie zbliżonym do wyżynnego, wyniesiona do wysokości 235-260 m n.p.m. Realizację niniejszej inwestycji przewidziano na lata 2017 – 2019. Zlokalizowane w miejscowości Zawiszyce, gmina Głubczyce, powiat głubczycki, województwo opolskie, na terenach rolniczych, na zachód północ od miejscowości Głubczyce z bezpośrednim dostępem do istniejących dróg gminnych. Teren ten to centralna część Płaskowyżu Głubczyckiego – równina lessowa o krajobrazie zbliżonym do wyżynnego, wyniesiona do wysokości 235-280 m n.p.m. Realizację niniejszej inwestycji przewidziano na lata 2017 – 2019.
INWESTOR INWESTOR
FWT Sp. z o.o. jest spółką celową powstałą w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej TROJA w gminie Pietrowice Wielkie”. Głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego – kod PKD: 3511Z. Spółka funkcjonuje od 21 grudnia 2009 r. Siedziba Spółki znajduje się w Jastrzębiu–Zdroju przy ulicy Rybnickiej 17, kod pocztowy 44 – 335, województwo śląskie. Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000347060 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. FWZ Sp. z o.o. jest spółką celową powstałą w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa Elektrowni Wiatrowej ZAWISZYCE w gminie Głubczyce”. Głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego – kod PKD: 3511Z. Spółka funkcjonuje od 21 grudnia 2009 r. Siedziba Spółki znajduje się w Jastrzębiu–Zdroju przy ulicy Rybnickiej 17, kod pocztowy 44 – 335, województwo śląskie. Podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000347735 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
LOKALIZACJA LOKALIZACJA
Turbiny zlokalizowane będą na działkach: nr 87 o pow. 8,25 ha /turbina T-1 i T-2/, nr 381 o pow. 5,69ha /turbina T-3/ w gminie Pietrowice Wielkie, na terenach rolnych z bezpośrednim dostępem do asfaltowych dróg gminnych. Odległość od zabudowań istniejących, jak również strefy przewidywanej zabudowy wynosi ponad 650m. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie odprowadzona linią energetyczną 15 kV o przekroju od 120 do 300 mm2 i łącznej długości 15,8 km do Głównego Punktu Zasilania (GPZ Studzienna).
Turbiny zlokalizowane będą na działkach: nr 442/5 /turbina Z-1/, nr 499/2 /turbina Z-2/ w gminie Głubczyce, na terenach rolnych z bezpośrednim dostępem do dróg gminnych. Odległość od zabudowań istniejących, jak również strefy przewidywanej zabudowy wynosi ponad 650m. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie odprowadzona linią energetyczną 15 kV o przekroju od 120 do 240 mm2 i łącznej długości 3,48 km do Głównego Punktu Zasilania (GPZ Głubczyce).

DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA
Spółka FWT posiada niezbędne pozwolenia oraz dokumenty umożliwiające rozpoczęcie budowy elektrowni wiatrowych TROJA:
 1. Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze szczegółowymi zasadami i warunkami zagospodarowania;
 2. Prawomocna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko;
 4. Projekty budowlane;
 5. Prawomocne decyzja udzielająca Pozwolenia na budowę;
 6. Dokumentacja dotycząca pomiarów prędkości, częstotliwości i kierunków wiatrów - ocena zasobów wiatru;
 7. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
 8. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;
 9. Pozytywne uzgodnienia z lotnictwem cywilnym i wojskowym;
 10. Promesa koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii udzielonej przez Prezesa URE;
 11. Dokumenty potwierdzające wykonalność i zbilansowanie finansowe przedsięwzięcia;
 12. Umowy dzierżawy nieruchomości;
 13. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Spółka FWZ posiada niezbędne pozwolenia oraz dokumenty umożliwiające rozpoczęcie budowy elektrowni wiatrowych ZAWISZYCE:
 1. Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze szczegółowymi zasadami i warunkami zagospodarowania;
 2. Prawomocna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko;
 4. Projekty budowlane;
 5. Prawomocne decyzja udzielająca Pozwolenia na budowę;
 6. Dokumentacja dotycząca pomiarów prędkości, częstotliwości i kierunków wiatrów - ocena zasobów wiatru;
 7. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
 8. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;
 9. Pozytywne uzgodnienia z lotnictwem cywilnym i wojskowym;
 10. Promesa koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii udzielonej przez Prezesa URE wraz z tzw. „efektem zachęty” - w trakcie uzyskiwania;
 11. Dokumenty potwierdzające wykonalność i zbilansowanie finansowe przedsięwzięcia;
 12. Umowy dzierżawy nieruchomości;
 13. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: