PODSTAWOWE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

PROJEKTOWANIE

 • Projektowanie inżynieryjne
 • Projekty elektrowni wiatrowych

BUDOWA

 • Elektrownie Wiatrowe
 • Sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe
 • Sieci wodociągowe
 • Sieci gazowe
 • Technologie bezwykopowe: cracking (burstlining), relining, przewierty horyzontalne, przeciski
 • Roboty drogowe: drogi, parkingi, chodniki
 • Roboty ziemne
 • Roboty melioracyjne
 • Zagospodarowanie terenu
 • Sieci i przyłącza energetyczne
 • Oświetlenie terenu
 • Pompownie i tłocznie ścieków
 • Boiska sportowe
 • Ciężka izolacja fundamentowa
 • Instalacje wewnętrzne: wod –kan, gaz i c.o.
 • Mała architektura
 • Roboty wyburzeniowe

USŁUGI

 • Generalne wykonawstwo robót budowlanych
 • Spawanie polietylenu /studnie kanalizacyjne, rury/
 • Wynajem pomieszczeń biurowych
 • Wynajem pomieszczeń warsztatowych
 • Dzierżawa nieruchomości

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: