kadra

Spółka GAMAR zatrudnia:


 1. Kierowników budowy i robót w specjalnościach:
  • Instalacyjno – inżynieryjnych w zakresie instalacji sanitarnych (sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
  • Konstrukcyjno – budowlanej
  • Konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg
  • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • Instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych
 2. Inżynierów Budowy
 3. Kierowników Kontraktu
 4. Specjalistów ds. finansowo-kadrowych oraz BHP
 5. Specjalistów ds. ofertacji i dotacji
 6. Menadżerów projektów
 7. Pełnomocnika ds. Jakości
 8. Audytorów wewnętrznych Jakości
 9. Wykwalifikowanych pracowników budowlanych wraz z uprawnieniami:
  • Operatorów koparko – ładowarek
  • Operatorów koparek jednonaczyniowych
  • Operatorów koparko – spycharek
  • Operatorów wiertnic horyzontalnych
  • Operatorów walców drogowych
  • Zgrzewaczy tworzyw sztucznych
  • Spawaczy
  • Operatorów elektronarzędzi
  • Monterów instalacji wod. – kan. i gazowych
  • Kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych

Podstawę zasobów ludzkich stanowią pracownicy wszystkich szczebli, zatrudnieni w Spółce od wielu lat. Kwalifikacje personelu są na bieżąco podnoszone zgodnie z corocznym Planem Szkoleń.

Spółka „GAMAR” współpracuje z kancelarią prawną, profesjonalną firmą informatyczną, kancelarią prawa podatkowego, wiodącymi firmami projektowymi w Polsce południowej.


Zarząd Spółki dba o bieżące podnoszenie kwalifikacji personelu, co wpływa korzystnie na realizację strategii rozwoju Spółki.


W latach 2007-2014 podniesiono kwalifikacje pracowników obejmujące wszystkie procesy działalności Spółki, t.j. w zakresie:


 1. Zarządzania projektami:
  • Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę IPMA (International Project Management Association).
  • Plan Biznesu
  • Badanie rynku
 2. Organizacji pracy:
  • MS Excel – Przegląd narzędzi zaawansowanych
  • MS Excel – Siła i wydajność w codziennej pracy
  • Microsoft Word
  • Kosztorysowanie - program Norma PRO
  • MS Project – Informatyczne wspomaganie zarządzania Projektami
 3. Dotacji unijnych:
  • Wprowadzenie do nowych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013
  • Fundusze strukturalne dla Przedsiębiorstw
 4. Systemu zarządzania jakością:
  • Audytor wewnętrzny – Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 19011
  • System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000 – wymagania i dokumentowanie
  • Audytor wewnętrzny systemu ISO
  • Zarządzanie Jakością w MMŚP
 5. Pozyskiwania kontraktów budowlanych:
  • Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne
  • System zamówień publicznych w praktyce – Jak wygrywać przetargi i pozyskiwać zamówienia
 6. Zarządzania zasobami ludzkimi:
  • Prawo pracy w praktyce
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Czas pracy i wynagrodzenia 2014
 7. Realizacji robót budowlanych:
  • Realizacja robót budowlanych wg FIDIC – zarządzanie kontraktem od przetargu do Audytu
  • Zgrzewacz - monter rurociągów z tworzyw sztucznych
  • Spawacz
  • Operator wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym
  • Operator spycharek
  • Operator koparko-ładowarek wszystkie typy
  • Operator koparek jednonaczyniowych
  • Operator maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – walce drogowe
  • Operator urządzeń transportu bliskiego /UDT/
  • Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru D
  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji E
  • Operator maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – elektrownie polowe
  • Operator maszyn i urządzeń technicznych – sprężarki przewoźne
  • Operator narzędzi udarowych ręcznych wszystkie rodzaje zasilania
  • Operator zagęszczarek i ubijarek wibracyjnych
  • Operator przecinarek do nawierzchni dróg
  • Kierowanie ruchem drogowym
  • Projektowanie sieci rurociągów w programie AutoCAD Civil 3D 2008
 8. BHP:
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 9. Finansów:
  • Zmiany w podatku VAT i fakturowanie
  • Bilans

Spółka wykorzystuje dotacje unijne na rozwój zasobów ludzkich.


Zarząd Spółki dla właściwej realizacji zadań w firmie zapewnia pracownikom odpowiednie środki dla przemieszczania się pracowników w terenie, środki łączności oraz bezpośredni dostęp do technologii informacyjnych.

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ: